Undgå at sende vigtige dokumenter med e-mail

Det er for begge parter yderst vigtigt, at der er stor fortrolighed vedrørende den enkelte medarbejders ansættelseskontrakter, lønsedler, udviklingssamtaler og måske endda også opsigelser, hvorfor medarbejderen stoler på at virksomheden overholder en stor troværdighed. 

For at sikre dette, samt for at effektivisere den daglige arbejdsgang har vi designet en digital løsning hvor SAP integreres med e-boks. Men benytter du ikke SAP så bare rolig. De fleste ERP systemer kan integreres med e-boks. 

 

Få 100% sikkerhed, når du sender dokumenter med personfølsomme indhold

 

Høj sikkerhed

Det er vigtigt i forholdet til medarbejderen at der er en høj sikkerhed om fortrolige forhold.

 

Min e-boks

Medarbejderen kan få leveret sine fortrolige dokumenter samme sted som andre væsentlige dokumenter.

 

Skån miljøet

Ved at benytte denne digitale løsning spares der årligt mange tons papir hvilket gavner alle. 

 

God medarbejder service

Det bliver opfattet som god service af medarbejden at digitalierere denne proces.