Velkommen til en professionel platform til dokumentation af jeres IT,
hvor I let kan skabe, dele, vedligeholde og søge efter IT dokumentationen i jeres virksomhed.


                        Skab

 

 

Skab let og enkelt ny dokumentation som er ensartet for alle og brug den automatiske indholdsfortegnelse til at sikre overskuelig dokumentation. 

 


  Vedligehold

 

 

Det er let at redigere dokumentation og eventuelt have det liggende som kladde version. Du kan let sortere eller flytte din dokumentation så det er let at finde.

 


Del

 

 

Ved bare at oprette din dokumentation i Gaudio Doc's ved du allerede at det er delt med de brugere som har adgang, og de kan læse det uden at forstyrre dig. 

 

 


Søg

 

 

Søg let og elegant efter den dokumentation som du har brug for. Du behøver ikke forstyrre andre og du har adgang online 24 timer i døgnet. 

 

Eksempel på en Gaudio Doc's løsning hos en af vore kunder.

En web applikation 
Gaudio Doc's er en web applikation som kan tilgås

online, men indholdet kan ikke søges via søgemaskinerne.

Ensartet dokumentation
En stor fordel er, at alt dokumentation bliver udarbejdet
på en ensartet måde og der er masser er muligheder
for at indsætte billeder, video, visio tegninger,
netværksdiagrammer, kopiere code direkte ind, så det
kan ses af andre uden de behøver, at have direkte adgang til koden. 

 

Sikkerhed
Der er selvfølgelig mulighed for at tildele læse eller skrive rettigheder til de enkelte brugere til hele Gaudio Doc's.

 

Søgemuligheder
Det er let at søge efter indhold på tværs af al dokumentation.

Tast dine søgeord i feltet og en liste med relateret indhold vises, inklusiv en brødtekst, så brugeren bedre kan beslutte hvilket indhold som er det forventede og brugeren kan klikke og tilgå det direkte. 

 


Dokument egenskaber

Foruden at kunne se versionsnummeret af den enkelte dokumentation side, kan man se hvornår det er oprettet, af hvem og hvornår det sidst er modificeret og af hvem. Derudover kan man arbejde med det enkelte side som kladde, indtil man er klar til at frigive dokumentationen. 

 


Dokument sikkerhed

I modsætning til sikkerhedsopsætningen for hele Gaudio Doc's, så kan man derudover opsætte sikkerhed på den enkelte dokumentationside.

Her kan du bestemme, hvem som må læse og skrive.

 


Kryptering

Du har mulighed for at opsætte kryptering af den enkelte dokumentationsside, hvilket betyder, at kun de brugere som har fået udleveret Krypteringsnøglen kan åbne og læse den pågældende side. 

 


Historik

Du har en fuld log over historikken på den enkelte dokumentationsside. Det giver dig overblik over hvem som har læst eller gemt den enkelte dokumentationsside. 

 

Der er flere gode årsager til, at IT dokumentation står højt på dagsordenen.

 

 

Den ene årsag er, at i den verden vi befinder os i, der skal vi tage sikkerhed meget alvorligt og ikke bare håbe på, at vores virksomhed undgår at blive angrebet og hvis det sker, hvordan er vores sikkerhedsforanstaltninger til hurtigst muligt at komme tilbage på markedet igen? Her får du brug for din IT dokumentation, og jo bedre dokumentation jo hurtigere er I oppe at køre igen. 

 

En anden årsag er, at alle der beskæftiger sig med IT har prøvet at mangle dokumentation og mærket konsekvenserne heraf.  Der bliver brugt oceaner at konsulent og udviklingstimer fordi dokumentation ikke var prioriteret. Det er ydermere frustrerende som IT ressource at skulle forsøge at finde dokumentation hos den ene eller anden kollega eller eksterne ressource. 

 

Eller hvis den ene ressourcer ikke længere er tilknyttet opgaven, vil det så være nemt for en anden at overtage opgaven? Mange virksomheder har også oplevet at når en konsulent på en opgave/projekt bliver erstattet af en anden konsulent, så bruges der unødige mange ressourcer på at komme "up to speed" og udviklingen kan forsætte uændret. 

 

Hvis kvaliteten af dokumentation enten er mangelfuld eller slet ikke eksisterende er det stort set umulig at træffe de IT mæssige korrekte beslutninger for at understøtte forretningen. Ydermere er det kostbart for virksomheden fordi IT ressourcerne spørger efter det, timerne går og ressourcer spildes, og hvis ikke det findes i en god kvalitet, så må de stort set begynde forfra.

 

Hvornår har I sidst holdt brandøvelse i IT afdelingen?

 

 

Hvad ville der ske, hvis alle jeres systemer var nede? Eller jeres kritiske systemer? Eller nogen har kommet til at slette noget kritisk i jeres infrastruktur?

Hvad hvis brandøvelsen gik ud på, at I skulle genskabe det som er "brandt"? Hvordan ville I gribe det an?

Hvor er din drejebog, og er den blevet testet?

 

 

Tænk hvis du ét sted har adgang til al dokumentation, på en ensartet måde og let at finde. Tænk, hvis der også var en Drejebog til hvem der gør hvad, i hvilken rækkefølge? og du kunne få adgang selvom jeres egen IT ikke er tillgængelig.

 

Få adgang allerede i dag og
start jeres egen Doc's platform

 

 

1 Doc's arkiv svarer til f.eks dokumentation for IT afdelingen som du kan se ovenstående. Et firma kan godt have multiple Doc arkiver, hvis f.eks man ønsker et arkiv mere til forhandlere i salgsafdelingen. 

Alle vore abonnementer faktureres altid bagud, først bruger du vores service - siden betaler du.
Husk du kan til ethvert tidspunkt opsige din aftale for er du ikke tilfreds eller får du ikke brugt vores service længere skal du selvfølgelig heller ikke betale for det.