Vigtigheden af at have korrekt medarbejderdata i SAP

 

Både for virksomheden som for medarbejderen er det vigtigt, at have opdateret og korrekt medarbejderdata, så f.eks fornavne, mellemnavne, efternavne, adresser osv er stavet korrekt. Det giver ikke alene et godt indtryk overfor medarbejderen, men også for virksomheden kvalitet af data. Det viser samtidig overfor medarbejderen, at virksomheden opbevarer og gør en dyd i at deres medarbejderdata er korrekt f.eks på lønsedlerne. Det ville være irriterende for en medarbejder f.eks Karsten at fornavnet er stavet Carsten. En lille, men vigtig detalje. Ydermere er der også navne som er svære at stave korrekt, og hvor der skal bruges andre tegn end vi kender fra vores danske hverdag.

 

  

Cirsten - hvem er det? 

7400 Hærning - Hvor er det?

Nogle virksomheder har mange medarbejdere og derfor tidskrævende at holde medarbejderdata opdateret. Måske fik vi ikke lige helt de korrekte data på ansættelsesaftalen og så har HR afdelingen givet "ukorrekte" data til Økonomafdelingen. Måske har medarbejderen flyttet adresse siden ansættelsesaftelen blev underskrevet. Så skal den nye medarbejder tage fat i Økonomimedarbejderen og forklare at data ikke er korrekt og begge parter bruger tid på dette. Tænk hvis medarbejderen fik at vide, at vi automatisk henter deres korrekte oplyste data ind i vores SAP, så det skal de ikke tænke på fremover. Det er god medarbejderservice også vi I kombinerer dette med automatisk integration til e-boks for deres lønsedler og andre fortrolige dokumenter. 

Andre virksomheder har måske også en større medarbejder omsætningshastighed og derfor behov for hele tiden at opdate medarbejderdata - hvorfor de ser en automatisering som en stor lettelse i deres hverdag. 

 

 

Få 100% sikkerhed for at dine medarbejder data er korrekte og opdaterede

Korrekte data

Vær sikker på at dine data på medarbejdere er korrekte og minimer derfor tid på vedligeholdese

 

Automatisk opdateret

Vær sikker på at ændringer som meldes til CPR registret automatisk opdaterer dine data

 

Frihed for medarbejderne

Dine medarbejdere skal bekymre sig om at huske at meddele flytning, nye personlige data osv.