Vidste du at manuelle processer er den største årsag til fejl?

 

Det er ikke ualmindeligt at virksomheder hver dag udfører adskillelige manuelle processer i deres daglige arbejde. Disse skal helst kunne afspejles på bundlinjen. Men hvad nu, når flere af disse processer i højere grad er en udgift end en indkomst?

Noget så basalt som at booke et møde kræver meget manuelt arbejde, men er samtidig en af de mindst effektive processer - Hvorfor?


Når du har brugt Microsofts’ Outlook kalender til at indkalde til møde har du reelt set kun gennemført 1/5 af bookingprocessen. Efterfølgende skal kantinen informeres om forplejning, receptionen om eksterne gæster og Facility management om projektorer- det sker oftest på e-mail. Før man har set sig om, har man udført en lang række manuelle processer, som øger risikoen for at begå fejl – fejl som man bestemt ikke ønsker at begå, hvis man har eksterne gæster. Det betyder at planlægningen af mødet tager længere tid end selve mødet.

Når man vil effektivisere sådan en proces, så er det ikke ensbetydende med, at man skaber store forandringer og alt skal vendes på hovedet. Hos de fleste IT udbydere er det en prioritet at bevare kundens eksisterende software og have fokus på integrering således, at man får samlet data og involverede parter i ét og samme flow. Dermed opnår man en centralisering og sikrer det bedste udbytte.