Hvem er din CRM-rådgiver? 

 

Lige så vel som man kan have en CRM-partner, så bør man også have en uvildig CRM-rådgiver. En rådgiver har det formål at hjælpe virksomheden til succes gennem hele projektet. Samarbejdet mellem din rådgiver og partner udjævner ubalancen, så virksomheden og CRM-partneren forstår de valg der skal træffes og funktioner der efterfølgende implementeres. Spørgsmålet går derfor ikke på, om man skal have en rådgiver – for det skal man, men det går mere på, hvor skal rådgiveren komme fra?   

De fleste virksomheder afsætter ofte deres egen projektansvarlig til at facilitere processen. Ved første tanke kan det virke mere fornuftigt og ligetil at trække egne ressourcer ud til implementering af CRM – for hvem kender virksomheden bedre end én fra virksomheden selv? 

 

Tænk dig om, før du vælger din rådgiver 

En af de største udfordringer for virksomheden er at udpege egen medarbejder til den nye position. Vedkommende skal ikke blot være i stand til at varetage opgaven med CRM, men også tage ansvar for sine egne opgaver. Der er derfor tale om en medarbejder, som skal have mange kasketter.  

Vi oplever tit, at balancen mellem nuværende funktion og den nye rolle for medarbejderen kan virke uoverskuelig og kræver ofte mere end bare at være projektleder. Arbejdet med implementering af CRM stiller store krav til medarbejderens kompetencer, og det er ikke altid at disse er til stede i det omfang som kræves. 

Det vil altid være en udfordring for medarbejderen at fralægge sig ansvaret fra sine vante opgaver, da sparring på opgaverne vil være en nødvendighed. Dermed er der en risiko for, at medarbejderen vil skulle navigere mellem to funktioner og have svært ved at fordybe sig i rollen som projektansvarlig. Når alt kommer til alt, kan man ende med en medarbejder, som ikke trives i sine arbejdsopgaver og dermed svækkes CRM implementeringen og de vante opgaver. 

Den erkendelse er virksomhederne heldigvis begyndt at forstå og interessen for eksterne rådgivere synes stigende. På trods af at virksomheden vil opleve en større omkostning, idet de hyrer en mand ind, så undgår de samtidig at fjerne en mand fra sine opgaver, som så skal erstattes.  

 

Din nye roommate har en enorm viden 

En anden vigtig pointe er, at du skal være bevidst om, at din CRM-partner rykker ind med alle sine ressourcer. Det vil sige, at det som projektansvarlig i virksomheden hurtigt kan virke overvældende, da partneren vil bidrage med langt flere ressourcer til samarbejdet. Det er hvad du skal forvente af din partner, det er det du betaler dem for, men realiteten er, at det skaber en ubalance mellem partner og den projektansvarlige medarbejder. Det medfører en række misforståelser, som kan gøre ondt senere i processen. Når din projektansvarlige ikke har kompetencerne til at differentierer mellem de mange muligheder og funktioner, som CRM tilbyder, kan projektet hurtigt komme af sporet. 

Ved at faciliterer en ekstern CRM-rådgiver undgår du at det sker, da rådgiveren kommer med en masse erfaring med projektstyring, behovsafklaring og implementering. Hos de fleste virksomheder er der ofte en bekymring for, at en ekstern rådgiver ikke har nok indsigt i virksomheden til at kunne navigere i virksomhedens forskellige behov og mål. Men sagen er den, at du skal betragte din rådgiver, som en medspiller på holdet og forvente, at vedkommende varetager virksomhedens interesser og behov. 

Formår man som virksomhed at gøre det, så vil man opleve en rådgiver, som lige så vel kunne have været ansat i virksomheden, og som har de nødvendige kompetencer og erfaringer til at kunne udføre og drive projektet. 

Der er fordele og ulemper ved begge muligheder. I sidste ende er det kun virksomheden selv, som kan træffe det mest hensigtsmæssige valg. Der kan være forskellige parametre, som har betydning for, at det ene vejer mere end det andet - måske der er medarbejdere i virksomheden med relevante kompetencer og erfaringer og som føler sig trygge nok til at varetage projektet.