Derfor er samarbejdet mellem HR og IT vigtigt

To forskellige afdelinger, to forskellige arbejdsmetoder og to forskellige IT-systemer. Sådan ser det ofte ud hos virksomheder, som ikke strømliner deres HR- og IT-processer. I bund og grund handler det om manglende viden og om et behov, som ikke er anerkendt.   

Langt de fleste virksomheder har begrænset viden om, hvilke fordele der er ved at kombinere viden fra HR- og IT-afdelingerne og hvordan de kan forbedre og optimere deres arbejdsrutiner med det formål at opnå omkostningseffektive og værdifulde IT-systemer. Et sådant samarbejde er afgørende for at begge systemer kan understøtte virksomheden og medarbejdernes arbejdsrutiner. Det er derfor anbefalelsesværdigt, at virksomheden overvejer, hvordan de opnår omkostningseffektive og værdifulde IT-systemer, som får mest ud af sine medarbejder og forbedre deres arbejdsrutiner.  

Et tættere samarbejde = bedre kvalitet

Tidligere, prioriterede virksomheder, at de forskellige teams anskaffede sig systemer, som passede til deres egne behov. I dag er der fokus på at finde de løsninger, som kan forene de forskellige behov i hele virksomheden, og som nemt kan integreres med allerede eksisterende systemer. Det er en klar ændring i vores måde at tænke lean på og det giver et langt bedre resultater. Samtidig kræver det, at virksomheden tør udfordre de traditionelle metoder og justerer HR-processerne. 

Tør virksomheden det, så vil man opleve, at samarbejdet med HR og IT bliver til et fælles projekt, som ofte ender med at finde uforudsete dimensioner og fordele. Det har derfor ret stor betydning for virksomhedens grundlag, hvis man ser på HR og IT som en kombineret indsats, hvor begge afdelinger er med til at planlægge og opbygge systemet. 

Det vil give tydelige resultater og forbedringer af medarbejderoplevelsen og skabe en solid struktur, hvor selvbetjeningsfunktioner er lettere implementere. 

5 muligheder du ikke vil gå glip af

  1. Identity Management Systems (f.eks. Active Directory og Okta). Brugeren kan få adgang til intranettet, udvalgte applikationer og så videre direkte fra et sted, hvor HR-dataene altid er opdateret: HR-systemet

  2. Kundespecifikke masterdataoversigter. HR-data kan rapporteres videre og kan også beriges med data fra andre kilderBI-værktøjer (f.eks. PowerBI, Tableau og Qlikview). Information kan indsamles fra mange forskellige kilder og konverteres til relevante, forretningsvenlige rapporter

  3. IT ticketing systems. Både til problemsituationer og udstyrs- og licensordrer til eksempelvis en ny medarbejder. I forbindelse med sådanne operationer vil der være flere fordele, jo flere medarbejdere der er

  4. SSO (single sign-on). Hvis adgangskontrol er bygget oven på HR-masterdata, bliver den usynlig for slutbrugeren, da der ikke er behov for flere adgangskoder eller separate logons til forskellige systemer

Så hvor starter du?

Det ville være nemt at skrive, at du selvfølgelig starter med at ringe til os ;)
Men først og fremmest skal du erkende, at der vil være
nogle bump på vejen, hvis man ønsker at få mest muligt ud af samarbejdet mellem IT og HR.

Den største hindring er at få klarlagt alle mulighederne og gøre det rentabelt. Det kræver, at HR og IT har en åben diskussion og sammen kan planlægge processen og arkitekturen.
 

Tilsammen er HR og IT langt mere betydningsfuld for virksomheden end summen af de enkelte dele. Det er derfor vigtigt at få fremlagt værdien fra alle sider – HR, IT og slutbrugeren skal alle tænkes med i indsamlingen af argumenter for at investere i et system som bidrager til et stærkere samarbejde mellem HR og IT.
 

Nu ringer du selvfølgelig til os, så skal vi nok give dig råd og vejledning i, hvordan du integrerer og automatiserer dit HR- og IT-system.