Alt hvad der kan automatiseres skal automatiseres

 

For at undgå datafejl, spildt tid og menneskelige ressourcer på tidskonsumerende opgaver bør man automatisere alle de processer, hvor det er muligt.
Bare ordet automatisering vil for de fleste lyde omkostningstungt og uoverskueligt, for giver det overhovedet mening for mindre virksomheder, og hvad vil det gøre ved IT-afdelingen? 

Du tænker nok, at en automatisering vil gøre hele din IT-afdeling overflødig og fratage store dele af deres arbejde. Tværtimod vil de fleste IT-medarbejdere mene, at de er overbebyrdet med simple dataopgaver, som fratager dem muligheden for at fordybe sig i større projekter. En automatisering vil give dem flere ressourcer til at fokusere på mere komplekse og (spændende) projekter, som vil have større betydning for virksomheden og endnu bedre, som vil forbedre den eksisterende IT-struktur.  

Hvis du automatiserer får du:
 

  • Automatiserede processer 

  • Avanceret analyser 

  • Øget medarbejdertilfredshed og motivation 

  • Øget medarbejderkapacitet 

  • Øjeblikkelig og nøjagtig indsigt 

  • Reduceret risiko 

  • Øget produktivitet 

  • Højnet teamsamarbejde